Har du en gassbil som ikke er godkjent hos Statens Vegvesen?

Bileiere som har kjøretøy som er ombygd til gassdrift og som ikke er vist og godkjent hos Statens vegvesen, må bestille time for godkjenning innen 1. april. Fra den datoen blir det strengere krav til hva som kan monteres av gassanlegg.

- Alle ombygginger til gassdrift skal godkjennes på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Realiteten er at mange mangler denne godkjenningen og har derfor ulovlige kjøretøy i dag. Vi ønsker å gi eierne en mulighet til å rette opp i dette, sier Sonja Lindqvist i Statens vegvesen.  

Nye regler ikke tilbakevirkende.

Alle som har bygd om til gassdrift og ikke fått anlegget godkjent må kontakte Statens vegvesen på tlf 06650 for å bestille time. De som bestiller time innen 1. april vil bli vurdert i henhold til gammelt regelverk.

- Hvis det ikke er ledig kapasitet på trafikkstasjonen før etter 1. april vil bileieren få en bekreftelse på at timen er bestilt innen tidsfristen og at kjøretøyet derfor skal vurderes etter gammelt regelverk, sier Lindqvist.

Typegodkjenning
Kjøretøy det ikke er bestilt time til innen 1. april 2009 vil bli vurdert etter det nye regelverket. Da kan det stilles krav til at gassanlegget er typegodkjent for det enkelte kjøretøyet og at installeringen er gjort etter en typegodkjent installasjonsmal. Hvis kjøretøyet ikke kan godkjennes, vil bileieren måtte sette det tilbake i original stand.