Kontaktinformasjon

Verksmester: Kenneth Westberg kenneth@transrep.no
Administrasjon/kundemottak: Mette Christensen mette@transrep.no
Kundemottak: Roger Nilsen roger@transrep.no
Delesalg: Øyvind Evensen evensen@transrep.no
Daglig leder:   post@transrep.no

 


Telefon: +47 23 17 34 30
Vakttelefon (24 t. service) bakløfter, elektrisk, skap og kran: +47 480 75 000
Vakttelefon Carrier kjølemaskin (24 t. service): +47 481 75 000
Telefax: +47 22 64 04 21
E-post: post@transrep.no


Her finner du oss!